Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου: Τι να προσέξω;

Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου αποτελεί μια διαδικασία στην οποία υποβάλλεται ο μαθητής μετά τη συμμετοχή του στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Ο μαθητής καλείται να συνδυάσει τα ενδιαφέροντά του, τις προσδοκίες και προοπτικές που επιδιώκει, καθώς και το σύνολο των μορίων που έχει συγκεντρώσει.

Επομένως, γίνεται απόλυτα αντιληπτό πως κατά τη συμπλήρωση του δελτίου οι μαθητές πρέπει να προσέξουν αρκετά σημεία ώστε να διασφαλίσουν την επιτυχή υποβολή και την καλύτερη δυνατή ταξινόμηση των επιθυμητών σχολών. Ας δούμε λοιπόν κάποιες συμβουλές, ώστε να εξασφαλίσουμε τη σωστή συμπλήρωσή του.

  • Πληροφορίες Σχολών και Τμημάτων

Είναι σημαντικό να έχετε μια πρώτη εικόνα για το πρόγραμμα σπουδών και από τι απαρτίζεται. Ανατρέξτε στον οδηγό σπουδών του εκάστοτε τμήματος, ώστε να δείτε ενδεικτικά μαθήματα, υποχρεωτικά εργαστήρια. Λάβετε ακόμα υπόψη επαγγελματικές προοπτικές, μεταπτυχιακά προγράμματα και αντιστοιχίες μεταξύ τμημάτων.  Όλες τις παραπάνω πληροφορίες μπορείτε να τις βρείτε συγκεντρωμένες στην ιστοσελίδα Αλιμπινίσης (https://www.alimpinisis.gr).

  • Σωστή Ταξινόμηση των Επιλογών

Η σειρά που θα τοποθετήσετε τα τμήματα καλό είναι να μην επηρεαστεί από τη βαθμολογία που έχετε συγκεντρώσει και σίγουρα όχι από τις προβλέψεις των βάσεων. Επιλέξτε πρώτα τμήματα που σας ενδιαφέρουν πραγματικά και στα οποία θα θέλατε να εισαχθείτε. Να θυμάστε πως αυτή τη στιγμή δεν καλείστε να επιλέξετε επάγγελμα, καθώς αυτό είναι κάτι σύνθετο και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ουσιαστικά αυτό που πρέπει να διαλέξετε είναι οι σπουδές σας και το Πανεπιστήμιο ενδιαφέροντός σας.

  • Προσεκτική Ανάγνωση των Οδηγιών Συμπλήρωσης

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που δίνει το Υπουργείο  Παιδείας για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Μην ξεχνάτε πως δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των τμημάτων που μπορείτε να επιλέξετε. Προτείνουμε να έχετε πολλές επιλογές σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο πρώτος στόχος.

  • Έλεγχος Στοιχείων και Τελική Υποβολή

Βεβαιωθείτε πως έχετε συμπληρώσει σωστά όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, όπως τα προσωπικά σας στοιχεία και τους κωδικούς των τμημάτων. Η υποβολή του δελτίου πρέπει να γίνει εντός της προθεσμίας που έχει ανακοινωθεί. Ωστόσο, μην αφήσετε τη διαδικασία για την τελευταία στιγμή. Ελέγξτε αρκετές φορές τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει και πως η ταξινόμηση των τμημάτων έχει γίνει με σειρά προτίμησης. Κατά την υποβολή βεβαιωθείτε πως έχετε λάβει τον αριθμό πρωτοκόλλου και κρατήστε τον σε περίπτωση που σας ζητηθεί μελλοντικά.

  • Συμβουλές από Ειδικούς

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μη διστάσετε να ζητήσετε βοήθεια από τους Καθηγητές σας ή τους Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού του φροντιστηρίου μας, που θα μπορέσουν να σας κατευθύνουν και να επιλύσετε τυχόν απορίες. Η υποστήριξη από ειδικούς μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη και να σας βοηθήσει να αποφύγετε τυχόν λάθη.

Σίγουρα το μηχανογραφικό δελτίο είναι ένα βασικό εργαλείο, το οποίο αποτελεί το τελευταίο στάδιο μιας χρόνιας προσπάθειας και ορίζει την επίσημη έναρξη στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Δώστε προτεραιότητα στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά σας!