Σύστημα Εκπαίδευσης

Οι άνθρωποι

Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του φροντιστηρίου μας ήταν ξεκάθαρο ότι η όποια επιτυχία θα στηριζόταν στη δημιουργία μιας ομάδας εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα είχαν:

  • Βαθιά γνώση του αντικειμένου που θα έπρεπε να διδάξουν και
  • Ισχυρή προσωπικότητα που θα μπορούσε να υποστηρίξει την παιδαγωγική τους αποστολή

Σήμερα, είναι ξεκάθαρο σε όλους, φίλους και ανταγωνιστές, ότι κάθε καθηγητής του Φροντιστηρίου μας διαθέτει:

1. γνώση του αντικειμένου που διδάσκει πιστοποιημένη από πτυχίο, μεταπτυχιακό και παρακολούθηση συγκεκριμένων σεμιναρίων
2. γνώση της εφηβικής ψυχολογίας πιστοποιημένη από σεμινάρια παιδαγωγικών, ψυχολογικών τεστ κ.τ.λ.
3. γνώση της τεχνικής για την επίτευξη μιας άριστης μεταδοτικότητας, παρακολουθώντας εξειδικευμένο πρόγραμμα 100 ωρών στις εγκαταστάσεις του φροντιστηρίου παρουσία της Διεύθυνσης
4. γνώση που προέρχεται από τη Συσσωρευμένη Εμπειρία τους στην αντιμετώπιση ειδικών καταστάσεων, που αποδεικνύεται από τη μακροχρόνια συνεργασία μας και τους επιτυχόντες στις σχολές.

Παράλληλα, το Φροντιστήριο οφείλει να ανανεώνεται με νέους ανθρώπους, επιστήμονες με όρεξη για δουλειά και φιλοδοξία για διάκριση. Σε αυτούς τους επιστήμονες το φροντιστήριο σήμερα εξασφαλίζει:

  • περιβάλλον αξιοκρατίας για να ξεδιπλώσουν τα προσόντα τους,
  • περιβάλλον στο οποίο είναι ξεκάθαρη η αρχή: ο καλύτερος θα αξιοποιείται.

Το σπουδαιότερο όμως προτέρημα κάθε εκπαιδευτικού του φροντιστηρίου μας είναι η αγάπη για τους νέους. Είναι αυτή που τους κάνει να ταυτίζονται με τον μαθητή, να θεωρούν προσωπικό στοίχημα την επίτευξη των στόχων του, να διεισδύουν στον ψυχισμό του, να καταφέρνουν να τον εμπνεύσουν. Έτσι εύκολα μπορούν:

1. να ανακαλύπτουν τα όρια των δυνατοτήτων του
2. να τον βοηθούν να θέτει υψηλούς στόχους
3. να συνδράμουν στην ισχυροποίηση της αυτοπεποίθησής του
4. να ενισχύουν τη θέλησή του για επιτυχία
5. να τον πείσουν πως για την επιτυχία θα χρειαστεί κριτική σκέψη και όχι στείρα απομνημόνευση
6. να τον κάνουν να πιστέψει ότι η αύξηση του χρόνου μελέτης δεν είναι κάτι το ανέφικτο!

Οι μαθητές του Φροντιστηρίου που φοίτησαν όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και αυτοί που είναι τώρα μαζί μας, δεν είναι αμέτοχοι στη διαμόρφωση του υπάρχοντος δυναμικού. Το φροντιστήριο, μέσα από τη διαδικασία της εσωτερικής του αξιολόγησης, τους έδωσε το δικαίωμα να συναποφασίζουν για την πορεία του κάθε εκπαιδευτικού και με τις παρατηρήσεις τους να βοηθούν στη συνεχή τους βελτίωση.

Γι’ αυτό σήμερα είμαστε σίγουροι ότι η φοίτηση στα φροντιστήρια ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ εξασφαλίζει στον μαθητή τη συνεργασία με μια από τις καλύτερες ομάδες εκπαιδευτικών στον χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ομοιογένεια Τμημάτων

Όλοι όσοι ασχολούνται με τον χώρο της εκπαίδευσης (γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές) συμφωνούν ότι βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση μιας επιτυχούς διδασκαλίας είναι η ομοιογένεια της ομάδας των μαθητών που αποτελούν το τμήμα. Επίσης, όλοι συμφωνούν ότι το όφελος που προκύπτει για τον μαθητή μεγιστοποιείται, καθώς η ευγενής άμιλλα και ο υγιής ανταγωνισμός βοηθά, ώστε ο κάθε μαθητής να φανερώνει τον καλύτερό του εαυτό μαθαίνοντας όχι μόνο από τους καθηγητές, αλλά και από τους συμμαθητές του.

Το κάθε τμήμα του φροντιστηρίου μας αποτελείται από ομάδες 8 μαθητών. Κάθε 8μελής ομάδα επιλέγεται από ένα πολύ μεγάλο σύνολο μαθητών, καθώς είναι γνωστό ότι το φροντιστήριό μας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα της Αττικής. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι ο μεγάλος αριθμός μαθητών μας δίνει τη δυνατότητα καλύτερων – περισσότερων επιλογών στη διαμόρφωση του κάθε τμήματος. Το σημαντικότερο όμως όλων είναι ότι ο αριθμός 8 δεν είναι αυτοσκοπός για το φροντιστήριο, αλλά ενδέχεται να γίνει και μικρότερος στην προσπάθεια να διαφυλαχθεί, χωρίς συμβιβασμούς, η αυστηρή ομοιογένεια στο κάθε τμήμα. Έτσι, πολλές φορές θα συναντήσουμε τμήματα των 6 και των 5 ατόμων κ.τ.λ, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι:

O συνολικός αριθμός των μαθητών του φροντιστηρίου δεν έχει καμία σχέση με τον αριθμό των μαθητών στο κάθε τμήμα.

Εκπαιδευτικό υλικό

 

Στο πλαίσιο μια υποδειγματικής και επιστημονικά τεκμηριωμένης διδασκαλίας, είναι απαραίτητο να υπάρχουν άριστα εκπαιδευτικά βοηθήματα που συμπληρώνουν το έργο του καθηγητή καθώς και τα σχολικά βιβλία. Γι’ αυτό, ο τομέας των Εκδόσεων και του σχεδιασμού ύλης είναι για το φροντιστήριό μας χώρος δημιουργίας και υλοποίησης της εκπαιδευτικής μας πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα, διαθέτουμε σε όλα τα μαθήματα, βιβλία-βοηθήματα τα οποία περιέχουν:

  • συλλογή ασκήσεων από την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, ικανή να καλύψει πλήρως και τους πιο απαιτητικούς μαθητές
  • επαναληπτικές ασκήσεις και κριτήρια αξιολόγησης για την αφομοίωση της ύλης
  • διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλήνιων εξετάσεων

Η ειδική συγγραφική ομάδα που διαθέτουμε έχει αναλάβει τη διαρκή ανανέωση – επικαιροποίηση του περιεχόμενου των βιβλίων – βοηθημάτων, ώστε να ανταποκρίνονται διαρκώς στην τρέχουσα εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Τα βιβλία-έντυπα του φροντιστηρίου παρέχονται στους μαθητές ΔΩΡΕΑΝ.

Έκτακτα Μαθήματα

To πρόγραμμα σπουδών του φροντιστηρίου μας έχει αποδείξει διαχρονικά ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών όλων των κατηγοριών. Παράλληλα όμως, στο πλαίσιο της εξατομικευμένης προσέγγισης των αδυναμιών του κάθε μαθητή, ήμασταν οι πρώτοι που εισαγάγαμε πριν αρκετά χρόνια την έννοια του έκτακτου μαθήματος στη φροντιστηριακή εκπαίδευση.

Τα έκτακτα αποτελούν επιπλέον ώρες μαθήματος, πέραν του κανονικού εβδομαδιαίου ωραρίου, και γίνονται σε συνεννόηση μαθητή – καθηγητή. Μπορούν να γίνονται είτε σε ατομικό επίπεδο είτε σε ομαδικό (αν ο καθηγητής το αποφασίσει). Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικούς λόγους για την πραγματοποίησή τους:

α. Να γίνει επανάληψη της ύλης, ώστε να τονωθεί η αυτοπεποίθηση του μαθητή λίγο πριν από το διαγώνισμα στο σχολείο.

β. Να καλυφθούν κενά προηγούμενων τάξεων που δυσκολεύουν την παρακολούθηση της τρέχουσας ύλης.

γ. Να δοθεί επιπλέον χρόνος στους συναδέλφους καθηγητές να κάνουν το «κάτι παραπάνω», όταν οι μαθητές τους το χρειάζονται.

Βασική μας μέριμνα είναι να νιώθει ο μαθητής ότι το φροντιστήριο θα είναι πάντα δίπλα του και θα του προσφέρει πλήρη στήριξη και ενίσχυση της προσπάθειάς του, όταν το χρειαστεί.

Τα έκτακτα μαθήματα προσφέρονται στους μαθητές μας ΔΩΡΕΑΝ.

Διαγωνίσματα

Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις απαιτεί, πέρα από κριτική σκέψη και άριστη γνώση της εξεταστέας ύλης, πολύ καλή εξοικείωση με τις συνθήκες των πανελλήνιων εξετάσεων. Γι’ αυτόν τον λόγο, το φροντιστήριό μας έχει καθιερώσει τη διεξαγωγή τρίωρων διαγωνισμάτων που στόχο έχουν την προσομοίωση των πανελλαδικών εξετάσεων, τόσο από άποψη περιεχομένου όσο και διαδικασίας.

Ο στόχος αυτών των τρίωρων διαγωνισμάτων είναι να βοηθήσουν τον μαθητή να μάθει να διαχειρίζεται καλύτερα τον έλεγχο του γραπτού του, τον χρόνο του, την ψυχολογία του και τη συγκέντρωσή του για τις 3 ώρες της εξέτασης. Γι’ αυτό άλλωστε και η παρουσία των μαθητών στα διαγωνίσματα θεωρείται υποχρεωτική.

Τα θέματα του εκάστοτε διαγωνίσματος, η έκτασή τους και ο βαθμός δυσκολίας τους καθορίζονται από το συμβούλιο καθηγητών του αντίστοιχου επιστημονικού κλάδου και είναι κοινά για όλους τους μαθητές μας, ενώ η κλιμακωτή διαβάθμιση στη δυσκολία τους διαφοροποιεί τα αποτελέσματα ανάλογα με το πραγματικό επίπεδο του μαθητή.

Επομένως, τα διαγωνίσματά μας δεν αποπροσανατολίζουν, αλλά αντίθετα δίνουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα του επιπέδου και των ικανοτήτων του μαθητή, τη χρονική στιγμή που διενεργείται το διαγώνισμα. Ως εκ τούτου, όλοι οι μαθητές θα έχουν ελεγχθεί στη συγκεκριμένη ύλη, ώστε το φροντιστήριο να διαμορφώνει ολοκληρωμένη άποψη για να καθοδηγεί κατάλληλα τον μαθητή και να ενημερώνει παράλληλα τον γονέα. Τα γραπτά διορθώνονται άμεσα, προσεκτικά και αναλυτικά, ώστε οι μαθητές μας να κατανοούν πλήρως τα λάθη τους και να βελτιώνονται συνεχώς.

Τα διαγωνίσματα του φροντιστηρίου μας είναι ο καθρέπτης της εικόνας του κάθε υποψηφίου.

Επικοινωνία με τους γονείς

Κατανοώντας απόλυτα την αγωνία των γονέων – κηδεμόνων σχετικά με την πορεία των παιδιών τους, φροντίζουμε συνεχώς για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή τους από τους διδάσκοντες, την ειδική ομάδα εργασίας και τη Διεύθυνση του Φροντιστηρίου. Ο γονέας ενημερώνεται με τους εξής τρόπους:

  1. Στις προκαθορισμένες υποχρεωτικές συγκεντρώσεις γονέων παρουσία όλου του εκπαιδευτικού δυναμικού και της διεύθυνσης.
  2. Όσες επιπλέον φορές επιθυμεί, μέσω του υπεύθυνου γενικής προόδου μαθητών, ο οποίος και συντονίζει τις λεπτομέρειες ώστε να γίνει τηλεφωνική ή προσωπική ενημέρωση.

Σε περίπτωση σοβαρών αποκλίσεων από τον στόχο που έχει θέσει ο μαθητής στους καθηγητές του και στη διεύθυνση, ακολουθείται ειδική συνέλευση μεταξύ των καθηγητών και του υπευθύνου γενικής προόδου μαθητών για την εξεύρεση άμεσης λύσης στο πρόβλημα, με ταυτόχρονη ενημέρωση-έγκριση του γονέα.

Συνεπώς, είναι σαφές ότι θέλουμε να προσφέρουμε τακτική, ειλικρινή και ολοκληρωμένη περιγραφή της πραγματικότητας, ώστε οι μαθητές μας και οι γονείς τους να έχουν μια πλήρη, ουσιώδη και αντικειμενική εικόνα για την πορεία τους στο Φροντιστήριό μας. Παράλληλα, η άμεση ενημέρωση των γονέων για ενδεχόμενη απουσία των μαθητών από τα μαθήματα θεωρείται δεδομένη. Έτσι, κάθε γονέας αισθάνεται, εκτός των άλλων, ασφάλεια για τις ώρες που μας εμπιστεύεται το παιδί του.

Πιστεύουμε ότι ένας σωστά ενημερωμένος γονέας αποτελεί βασικό μοχλό για την επιτυχία του παιδιού του.