Επαγγελματικός προσανατολισμός

     Ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η σωστή καθοδήγηση αποτελούν πολύ σημαντικούς παράγοντες στη διαδικασία επιλογής επαγγέλματος για κάθε νέο. Σε μια κρίσιμη ηλικία γεμάτη άγχος και ανασφάλεια, ο μαθητής χρειάζεται βοήθεια για να γνωρίσει τον εαυτό του, τις ιδιαίτερες δηλαδή ικανότητές του, τις προδιαθέσεις και τα προσόντα του. Παράλληλα, χρειάζεται να αποκτήσει γνώσεις για τον κόσμο των επαγγελμάτων και τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας.

 

    Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τη σημασία της σωστής επιλογής επαγγέλματος, το φροντιστήριό μας έχει διαμορφώσει εξειδικευμένο τεστ, με στόχο να βοηθήσει τους μαθητές του στη λήψη εξαιρετικά κρίσιμων αποφάσεων που θα επηρεάσουν το μέλλον τους. Σε αυτό το πλαίσιο, ο μαθητής καλείται να απαντήσει, σε ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις, σε ένα πλήθος ερωτήσεων που θα ανιχνεύσουν και θα αναλύσουν σε βάθος:
 

  • Τις κλίσεις και τις δεξιότητες του μαθητή

  • Τις επιθυμίες, τα όνειρα και τα ενδιαφέροντα του

  • Τις κοινωνικές και επαγγελματικές αξίες τις οποίες πρεσβεύει και είναι πρόθυμος να ακολουθήσει

 

           Τα αποτελέσματα της διαδικασίας δίνονται γραπτώς στο μαθητή και στη συνέχεια, εάν το επιθυμεί, μπορεί να ζητήσει και δεύτερο στάδιο μελέτης, με σκοπό τη διερεύνηση και των ψυχικών του δυνατοτήτων που τελικό στόχο έχει τη συνολική εκτίμηση της προσωπικότητάς του. Τέλος, η εμπειρία καθηγητών και διεύθυνσης στην επιλογή κατεύθυνσης, που προέρχεται από τη συσσωρευμένη γνώση σχετικά με το τι έπραξαν χιλιάδες παλαιοί μαθητές μας, οι οποίοι είχαν να αντιμετωπίσουν τις ίδιες ανησυχίες και σήμερα είναι φοιτητές, επιστήμονες, επαγγελματίες, έρχεται να προστεθεί σε μια συνεχή προσπάθεια εύρεσης της ιδανικής επιλογής, η οποία συνεχίζεται έως και την τελευταία στιγμή της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού.