Γ' Λυκείου

Προγράμματα Σπουδών Γ' Λυκείου

            Η Γ' Λυκείου είναι η πιο κρίσιμη χρονιά για τους μαθητές, οι οποίοι καλούνται να αντεπεξέλθουν στο άγχος και την προετοιμασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Ωστόσο, καθώς το 90% των μαθητών μας έχει ήδη καλύψει σημαντικό μέρος της ύλης μέσω του προγράμματος προετοιμασίας από την Β' Λυκείου και έχει ολοκληρώσει την θερινή προετοιμασία, η χρονιά μετατρέπεται με μία μεθοδική και άρτια οργανωμένη διαδικασία που ωθεί τους μαθητές μας να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για να πετύχουν τον τελικό στόχο, τη σχολή που επιθυμούν.

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(Θερινή Περίοδος)
ΑΡΧΑΙΑ 10 ώρες
ΙΣΤΟΡΙΑ 4 ώρες
ΕΚΘΕΣΗ 4 ώρες
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 4 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 22 ώρες

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(Χειμερινή Περίοδος)
ΑΡΧΑΙΑ 8 ώρες
ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ώρες
ΕΚΘΕΣΗ 2 ώρες
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 4 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 16 ώρες

Επιπλέον μάθημα για πρόσβαση στο 3ο πεδίο με μειωμένα μόρια:
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: +2 ώρες

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(Θερινή Περίοδος)
ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
(Θερινή Περίοδος)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 8 ώρες ΦΥΣΙΚΗ 8 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 6 ώρες ΒΙΟΛΟΓΙΑ 6 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ 4 ώρες ΧΗΜΕΙΑ 4 ώρες
ΕΚΘΕΣΗ 4 ώρες ΕΚΘΕΣΗ 4 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 22 ώρες ΣΥΝΟΛΟ 22 ώρες

 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(Χειμ. Περίοδος)
ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
(Χειμ. Περίοδος)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ώρες ΦΥΣΙΚΗ 6 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 4 ώρες ΒΙΟΛΟΓΙΑ 4 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ 4 ώρες ΧΗΜΕΙΑ 4 ώρες
ΕΚΘΕΣΗ 2 ώρες ΕΚΘΕΣΗ 2 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 16 ώρες ΣΥΝΟΛΟ 16 ώρες

Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής θέλει να έχει πρόσβαση ταυτόχρονα και στο 2ο και στο 3ο πεδίο,
τότε ισχύει το πρόγραμμα των Σπουδών Υγείας και επιπλέον: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: +4 ώρες

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(Θερινή περίοδος)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 8 ώρες
Α.Ο.Θ. 4 ώρες
Α.Ε.Π.Π. 4 ώρες
ΕΚΘΕΣΗ 4 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 20 ώρες

 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(Χειμερινή περίοδος)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ώρες
Α.Ο.Θ. 4 ώρες
Α.Ε.Π.Π. 4 ώρες
ΕΚΘΕΣΗ 2 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 16 ώρες

Επιπλέον μάθημα για πρόσβαση στο 3ο πεδίο με μειωμένα μόρια:
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: +2 ώρες