Προγράμματα Σπουδών Γυμνασίου

Το Γυμνάσιο αποτελεί το πρώτο και πολύ κρίσιμο σκαλοπάτι στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Είναι η περίοδος κατά την οποία ο μαθητής θα μάθει για πρώτη φορά να:

1) κατανοεί πιο δύσκολες και θεμελιώδεις γνωστικές έννοιες
2) διαχειρίζεται σωστά τον χρόνο & τρόπο διαβάσματός του
3) καλύπτει κενά που τυχόν υπάρχουν
4) δίνει τις πρώτες του γραπτές εξετάσεις

Βασικό μέλημα του φροντιστηρίου μας είναι να διδάξουμε τους μαθητές μας να μελετούν σωστά και αποδοτικά και κυρίως να αντιμετωπίσουν την μαθησιακή διαδικασία σαν κάτι ευχάριστο και ωφέλιμο που θα τους χρησιμεύσει για την επίτευξη των μελλοντικών στόχων τους. Τα προτεινόμενα προγράμματα σπουδών με τις αντίστοιχες διδακτικές ώρες ανά βδομάδα παρατίθενται παρακάτω. Σημειώνεται ότι κάθε μαθητής μπορεί να επιλέξει όλο το πρόγραμμα ή μέρος του προγράμματος ανάλογα πάντα τις ανάγκες του.

Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 ώρες
ΓΛΩΣΣΑ 2 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ 2 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 1 ώρα
ΣΥΝΟΛΟ 9 ώρες
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 ώρες
ΓΛΩΣΣΑ 2 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ 2 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 1 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ 1 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 10 ώρες
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 2 ώρες
ΓΛΩΣΣΑ 2 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ 2 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ 1 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 11 ώρες