Προγράμματα Σπουδών Β’ Λυκείου

         Η Β’ Λυκείου είναι μια καθοριστική χρονιά, αφού ο μαθητής κάνει την πρώτη σημαντική επιλογή του διαλέγοντας την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η οποία στην συνέχεια θα του ανοίξει συγκεκριμένες πόρτες και δυνατότητες για τμήματα και σχολές. Φυσικά οι απαιτήσεις των μαθημάτων αυξάνονται ακόμα περισσότερο. Στο πλαίσιο αυτό, το φροντιστήριο μας κάνει το επόμενο βήμα και συνδυάζει την ολόπλευρη στήριξη του μαθητή για την Β’ Λυκείου με μια ουσιαστική και στοχευμένη προετοιμασία του για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, δημιουργώντας ένα Πρόγραμμα Σπουδών για κάθε Επιστημονικό Πεδίο ξεχωριστά. Έτσι οι μαθητές μας πραγματοποιούν μια εξαιρετικά ομαλή μετάβαση στη Γ’ Λυκείου, γεγονός που μειώνει κατά πολύ το άγχος τους και θεμελιώνει ακόμα περισσότερο τις γνώσεις τους.

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(Θερινή Περίοδος)
Γενικής Παιδείας
ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4 ώρες
Προσανατολισμού
ΑΡΧΑΙΑ 1 2 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ 2 2 ώρες
Προετοιμασίας Γ’ Λυκείου
ΑΡΧΑΙΑ 3 4 ώρες
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 14 ώρες

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(Χειμερινή Περίοδος)
Γενικής Παιδείας
ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ώρες
Προσανατολισμού
ΑΡΧΑΙΑ 1 2 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ 2 2 ώρες
Προετοιμασίας Γ’ Λυκείου
ΑΡΧΑΙΑ 3 2 ώρες
ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ώρες
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 12 ώρες

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(Θερινή Περίοδος)
ΘΕΤ. & ΤΕΧΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γενικής Παιδείας
ΑΛΓΕΒΡΑ 2 ώρες
ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4 ώρες
ΑΛΓΕΒΡΑ 2 ώρες
ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4 ώρες
Προσανατολισμού
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 2 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 4 ώρες
Προετοιμασίας Γ’ Λυκείου
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ώρες
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 16 ώρες ΣΥΝΟΛΟ 18 ώρες

 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(Χειμερινή Περίοδος)
ΘΕΤ. & ΤΕΧΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γενικής Παιδείας
ΑΛΓΕΒΡΑ 2 ώρες
ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ώρες
ΑΛΓΕΒΡΑ 2 ώρες
ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ώρες
Προσανατολισμού
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 2 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 2 ώρες
Προετοιμασίας Γ’ Λυκείου
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ώρες
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 14 ώρες ΣΥΝΟΛΟ 14 ώρες

 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(Θερινή Περίοδος)
Γενικής Παιδείας
ΑΛΓΕΒΡΑ 2 ώρες
ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4 ώρες
Προσανατολισμού
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2 ώρες
Προετοιμασίας Γ’ Λυκείου
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ώρες
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2 ώρες
Α.Ο.Θ. 2 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 14 ώρες

 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(Χειμερινή Περίοδος)
Γενικής Παιδείας
ΑΛΓΕΒΡΑ 2 ώρες
ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ώρες
Προσανατολισμού
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2 ώρες
Προετοιμασίας Γ’ Λυκείου
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ώρες
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2 ώρες
Α.Ο.Θ. 2 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 12 ώρες

 

            Επιπλέον, για τους μαθητές που θέλουν να επικεντρωθούν στην αφομοίωση μόνο της ύλης της Β’ Λυκείου, το φροντιστήριο παρέχει ξεχωριστό πρόγραμμα σπουδών με τα παρακάτω μαθήματα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Γενικής Παιδείας
ΑΛΓΕΒΡΑ 2 ώρες
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 2 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ 2 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ 2 ώρες
ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ώρες
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Προσανατολισμού
ΑΡΧΑΙΑ 4 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 4 ώρες