Πρόγραμμα Σπουδών Α’ Λυκείου

       Η Α’ Λυκείου είναι μια απαιτητική χρονιά καθώς ο βαθμός δυσκολίας της παράδοσης, του διαβάσματος και της εξέτασης των μαθημάτων αυξάνεται αισθητά σε σύγκριση με το Γυμνάσιο. Στη συγκεκριμένη τάξη οι μαθητές λαμβάνουν γνώσεις που θα θεωρηθούν δεδομένες για την επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις. Γι’ αυτό και το φροντιστήριό μας αποβλέπει στο να βοηθήσει τους μαθητές να προσαρμοστούν στις νέες προκλήσεις που τους παρουσιάζονται και να αφομοιώσουν με τον καλύτερο τρόπο την ύλη που διδάσκονται. Το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών με τις αντίστοιχες διδακτικές ώρες ανά βδομάδα παρατίθεται παρακάτω. Σημειώνεται ότι κάθε μαθητής μπορεί να επιλέξει όλο το πρόγραμμα ή μέρος του προγράμματος ανάλογα πάντα τις ανάγκες του.

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Θερινή Περίοδος)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 4 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ 4 ώρες
ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ 4 ώρες
Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Χειμερινή Περίοδος)
ΑΛΓΕΒΡΑ 4 ώρες
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 2 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ 2 ώρες
ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ 2 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 14 ώρες