Απόφοιτοι

Προγράμματα Σπουδών Αποφοίτων

          Στο φροντιστήριό μας διαμορφώνονται κάθε χρόνο τμήματα με μαθητές που επιθυμούν να ξαναδώσουν Πανελλαδικές. Στηριζόμενοι στην προσπάθεια που έχουν καταβάλει και στην εμπειρία που έχουν ήδη αποκομίσει από τις περσινές εξετάσεις, οι συγκεκριμένοι μαθητές χρειάζονται σωστή καθοδήγηση όσον αφορά την ύλη και καίριο εντοπισμό των λαθών που τους εμπόδισαν να πετύχουν στις πρώτες τους επιλογές την προηγούμενη χρονιά. Παράλληλα, ο αυξημένος χρόνος που διαθέτουν για μελέτη, κάνει πιο σίγουρη την επιτυχία τους, γεγονός που αποτελεί την καλύτερη ανταμοιβή για την επιμονή τους να κυνηγήσουν τους στόχους τους.

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΡΧΑΙΑ 8 ώρες
ΙΣΤΟΡΙΑ 4 ώρες
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 4 ώρες
ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 20 ώρες

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 8 ώρες ΦΥΣΙΚΗ 6 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 6 ώρες ΒΙΟΛΟΓΙΑ 4 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ 6 ώρες ΧΗΜΕΙΑ 6 ώρες
ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4 ώρες ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 24 ώρες ΣΥΝΟΛΟ 20 ώρες

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 8 ώρες
Α.Ο.Θ. 4 ώρες
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 4 ώρες
ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 20 ώρες