Θερινά Μαθήματα

Οι εγγραφές ξεκίνησαν!

Τα θερινά μαθήματα αποτελούν για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου την έναρξη της τελικής χρονιάς διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο για την επιτυχία τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις ενώ παράλληλα προσφέρουν την ευκαιρία ουσιαστικής εμβάθυνσης και κάλυψης κενών για όλες τις υπόλοιπες τάξεις.

Βασικές επιδιώξεις των θερινών μαθημάτων είναι: 

►  Η ποιοτική κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερης σε έκταση ύλης με αποτέλεσμα την καλύτερη εμπέδωση και προετοιμασία των μαθητών για την ερχόμενη χρονιά.

►  Η αξιοποίηση της χρονικής περιόδου ώστε να καλυφθούν πιθανές ελλείψεις ή κενά που έχουν δημιουργηθεί σε προηγούμενα κεφάλαια της ύλης και συνδέονται άμεσα με τα εξεταζόμενα μαθήματα της επόμενης τάξης.

►  Να καθοριστεί ο ακαδημαϊκός στόχος του κάθε μαθητή ώστε να είναι αποτελεσματικότερη η επιλογή ωρών και μαθημάτων για την επόμενη χρονιά.

Τα θερινά μαθήματα καλύπτουν τις ακόλουθες εκπαιδευτικές βαθμίδες: