Αναπροσαρμογή Εξεταστέας Ύλης Πανελλαδικών 2020

Το Υπουργείο Παίδειας ανακοίνωσε σήμερα την αναπροσαρμογή της εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020, λαμβάνοντας υπόψιν τις έκτακτες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και με δεδομένη την γενική αναστολή λειτουργίας των σχολείων από την 11η Μαρτίου 2020.

Έτσι, προχωρά στην αναλογική μείωση σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα στην Γ’ τάξη των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, σύμφωνα με την πρόοδο που είχε πραγματοποιηθεί στη διδασκαλία της ύλης μέχρι την ημερομηνία που ανεστάλη καθολικά η λειτουργία των σχολείων. 

Για να δείτε αναλυτικά τις μειώσεις της ύλης σε κάθε μάθημα, πατήστε εδώ.