Αλλαγή στην εισαγωγή στα μουσικά τμήματα των ΑΕΙ

Με Υπουργική Απόφαση, που δόθηκε την Πέμπτη στη δημοσιότητα, η εισαγωγή στα τμήματα: 

  • Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου

  • Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

  • Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

  • Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

θα γίνεται με ειδικού τύπου Πανελλαδικές Εξετάσεις. Οι υποψήφιοι θα εξετάζονται μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων στη Νεοελληνική Γλώσσα (για τα ΓΕΛ) ή στα Νέα Ελληνικά (για τα ΕΠΑΛ), αλλά αντί των ειδικών μαθημάτων, θα δίνουν εισαγωγικές εξετάσεις σε δύο μουσικά μαθήματα. Το ένα, θα είναι η «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», με το οποίο θα αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησίας των υποψηφίων (ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη). Το άλλο, η «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», με το οποίο αξιολογείται το επίπεδο θεωρητικών και ακουστικών μουσικών γνώσεων.

Για την εξαγωγή της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων, θα συνυπολογίζονται ο βαθμός απολυτηρίου (10%) , ο βαθμός που έλαβε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (Νεοελληνική Γλώσσα ή Νέα Ελληνικά) (30%) και ο βαθμός στα μαθήματα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» (30%) και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» (30%).

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.