Θερινά Μαθήματα για Πρότυπα

Θερινά Μαθήματα για Πρότυπα

Για τα παιδιά της ΣΤ' Δημοτικού που ενδιαφέρονται να δώσουν Εξετάσεις Εισαγωγής σε Πρότυπα ή σε ιδιωτικά σχολεία με υποτροφία, λειτουργεί ειδικό θερινό πρόγραμμα προετοιμασίας. Οι εκπαιδευτικές αλλαγές που θα ακολουθήσουν από τη νέα σχολική χρονιά με τη λειτουργία 28 πλέον Πρότυπων σχολείων, καθιστούν την έγκαιρη και με βάσεις προετοιμασία αναγκαία για την επιτυχία των μαθητών. 

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των μαθημάτων καθώς και οι αντίστοιχες ώρες ανά μάθημα, καθορίζονται κατόπιν ραντεβού ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε μαθητή. Παρακάτω μπορείτε να δείτε ένα ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών με όλα τα μαθήματα που υποστηρίζουμε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 ώρες
ΓΛΩΣΣΑ 4 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 8 ώρες