Θερινά Μαθήματα για Πρότυπα

Για τα παιδιά της ΣΤ' Δημοτικού που ενδιαφέρονται να δώσουν Εξετάσεις Εισαγωγής σε Πρότυπα ή σε ιδιωτικά σχολεία με υποτροφία, λειτουργεί ειδικό θερινό πρόγραμμα προετοιμασίας.

Οι εκπαιδευτικές αλλαγές που θα ακολουθήσουν από τη νέα σχολική χρονιά με τη λειτουργία 28 πλέον Πρότυπων σχολείων, καθιστούν την έγκαιρη και με βάσεις προετοιμασία αναγκαία για την επιτυχία των μαθητών. 

Οι ώρες του προγράμματος σπουδών καθορίζονται κατόπιν ραντεβού ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε μαθητή.