Θερινά Μαθήματα για Γυμνάσιο

Θερινά Μαθήματα για Γυμνάσιο

Ο εκπαιδευτικός όμιλος Αλιμπινίσης παρέχει πρόγραμμα ενίσχυσης και προετοιμασίας για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου.
Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι: 

►    να εξασφαλίσει την εμπέδωση των γνώσεων στα βασικά μαθήματα 
►    να αναπτύξει τον τρόπο σκέψης των παιδιών 
►    να ενισχύσει το ενδιαφέρον τους για τη γνώση και την επιστήμη 
►    να θέσει τις βάσεις για τις επόμενες τάξεις και κυρίως για το Λύκειο χρησιμοποιώντας Τράπεζα Θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας 

Το πρόγραμμα του εκπαιδευτικού ομίλου Αλιμπινίσης για το Γυμνάσιο αποσκοπεί στην αφομοίωση των απαιτούμενων γνώσεων στα Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Χημεία, τα Νέα και τα Αρχαία Ελληνικά και διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο. Είναι βέβαιο ότι με τις εκπαιδευτικές αλλαγές που ακολουθούν από τη νέα σχολική χρονιά όπως είναι η Τράπεζα Θεμάτων για την Α΄ Λυκείου, οι βάσεις του Γυμνασίου θα είναι παραπάνω από αναγκαίες για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής βαθμολογίας. 

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των μαθημάτων καθώς και οι αντίστοιχες ώρες ανά μάθημα, καθορίζονται κατόπιν ραντεβού ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε μαθητή. Παρακάτω μπορείτε να δείτε ένα ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών με όλα τα μαθήματα που υποστηρίζουμε ανά τάξη.

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 4 ώρες
ΓΛΩΣΣΑ 4 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ 4 ώρες

 

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 4 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ 4 ώρες
ΓΛΩΣΣΑ 4 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ 4 ώρες

 

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 4 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ 4 ώρες
ΓΛΩΣΣΑ 4 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ 4 ώρες