Θέματα και Λύσεις 2020

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 
Ημερομηνία Μάθημα    Εκφωνήσεις   Απαντήσεις

15-06-2020

Έκθεση

17-06-2020

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
 

Μαθηματικά 

19-06-2020

Κοινωνιολογία
 

Βιολογία

22-06-2020

Φυσική

24-06-2020

Ιστορία
 

Α.Ε.Π.Π.

26-06-2020

Χημεία
 

Α.Ο.Θ.

 

 

ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 
Ημερομηνία Μάθημα    Εκφωνήσεις   Απαντήσεις

15-06-2020

Έκθεση

17-06-2020

Αρχαία
 

Μαθηματικά 

19-06-2020

Βιολογία Προσ/σμου

 

Βιολογία Γεν. Παιδείας

22-06-2020

Λατινικά
 

Φυσική

24-06-2020

Ιστορία
 

Α.Ε.Π.Π.

26-06-2020

Χημεία
 

Α.Ο.Θ.