Αλιμπινίσης

Ομοιογένεια Τμημάτων

Πίσω

Όλοι όσοι ασχολούνται με το χώρο της εκπαίδευσης (γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές) συμφωνούν ότι βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση μιας επιτυχούς διδασκαλίας είναι η ομοιογένεια της ομάδας των μαθητών που αποτελούν το τμήμα. Επίσης, όλοι συμφωνούν ότι το όφελος που προκύπτει για το μαθητή μεγιστοποιείται, καθώς η ευγενής άμιλλα και ο υγιής ανταγωνισμός βοηθά, ώστε ο κάθε μαθητής να φανερώνει τον καλύτερό του εαυτό μαθαίνοντας όχι μόνο από τους καθηγητές, αλλά και από τους συμμαθητές του.

Δημιουργία - αριθμός

Το κάθε τμήμα του φροντιστηρίου μας αποτελείται από ομάδες 7 μαθητών. Κάθε 7μελής ομάδα επιλέγεται από ένα πολύ μεγάλο σύνολο μαθητών, καθώς είναι γνωστό ότι, αν και το φροντιστήριο είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Αττικής, στεγάζεται σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται μόνο στη Νέα Σμύρνη. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι: ο μεγάλος αριθμός μαθητών συγκεντρωμένος σε ένα σημείο μάς δίνει τη δυνατότητα καλύτερων -περισσότερων επιλογών στο "ποιοι θα είναι οι 7 ομοιογενείς μαθητές του κάθε τμήματος". Το σημαντικότερο όμως όλων είναι ότι ο αριθμός 7 δεν είναι αυτοσκοπός για το φροντιστήριο, αλλά μπορεί να γίνει και μικρότερος στην προσπάθεια να διαφυλαχθεί, χωρίς συμβιβασμούς, η αυστηρή ομοιογένεια στο κάθε τμήμα. Έτσι, πολλές φορές θα συναντήσουμε τμήματα των 6 και των 5 ατόμων κ.τ.λ, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι: Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ.

Η διατήρηση της ομοιογένειας στο τμήμα

Η διατήρηση της ομοιογένειας στο τμήμα στη διάρκεια της διδακτικής χρονιάς είναι ο επόμενος στόχος του φροντιστηρίου. Είναι πιθανό π.χ. κάποιος μαθητής να παρουσιάσει τέτοια πρόοδο που να επιβάλλεται η μετακίνησή του σε άλλο τμήμα. Η αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων ακολουθεί τα εξής βήματα : 1) οι καθηγητές αξιολογούν καθημερινά τους μαθητές και παραδίδουν μηνιαίες βαθμολογίες στο τμήμα προγραμματισμού, 2) το τμήμα προγραμματισμού παρακολουθεί το μέσο όρο του τμήματος και ενημερώνει τους μαθητές που ξεφεύγουν πάνω ή κάτω από αυτόν και 3) η διεύθυνση ενημερώνει μαθητή και γονέα για τη μετακίνηση και τους λόγους αυτής.

Τα αποτελέσματα της εξαιρετικά επίπονης αυτής διαδικασίας μάς δικαιώνουν. Δεν είναι τυχαίο το φαινόμενο αυτούσια τμήματα να εισάγονται στο πανεπιστήμιο στην ίδια σχολή όπως π.χ. ιατρική, νομική, κ.λπ, επιβεβαιώνοντας ότι:

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΙΟΓΕΝΗ!