Αλιμπινίσης

Οι Άνθρωποι

Πίσω

Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του Φροντιστηρίου μας ήταν ξεκάθαρο ότι η όποια επιτυχία θα στηριζόταν στη δημιουργία μιας ομάδας εκπαιδευτικών,  οι οποίοι θα είχαν:
α. βαθιά γνώση του αντικειμένου που θα έπρεπε να διδάξουν και
β. ισχυρή προσωπικότητα που θα μπορούσε να υποστηρίξει την παιδαγωγική τους αποστολή.

Σήμερα, είναι ξεκάθαρο σε όλους, φίλους και ανταγωνιστές, ότι κάθε καθηγητής του Φροντιστηρίου μας διαθέτει:

  1. γνώση του αντικειμένου που διδάσκει πιστοποιημένη από πτυχίο, μεταπτυχιακό και παρακολούθηση συγκεκριμένων σεμιναρίων
  2. γνώση της εφηβικής ψυχολογίας πιστοποιημένη από σεμινάρια παιδαγωγικών, ψυχολογικών τεστ κ.τ.λ.
  3. γνώση της τεχνικής για την επίτευξη μιας άριστης μεταδοτικότητας, παρακολουθώντας εξειδικευμένο πρόγραμμα 100 ωρών στις εγκαταστάσεις του φροντιστηρίου παρουσία της Διεύθυνσης
  4. γνώση που προέρχεται από τη Συσσωρευμένη Εμπειρία τους στην αντιμετώπιση ειδικών καταστάσεων, που αποδεικνύεται από τη μακροχρόνια συνεργασία μας και τους επιτυχόντες στις σχολές.

Παράλληλα, το Φροντιστήριο οφείλει να ανανεώνεται με νέους ανθρώπους, επιστήμονες με όρεξη για δουλειά και φιλοδοξία για διάκριση. Σε αυτούς τους επιστήμονες το φροντιστήριο σήμερα εξασφαλίζει:
α. περιβάλλον αξιοκρατίας για να ξεδιπλώσουν τα προσόντα τους,
β. περιβάλλον στο οποίο είναι ξεκάθαρη η αρχή: ο καλύτερος θα αξιοποιείται .
Το σπουδαιότερο όμως προτέρημα κάθε εκπαιδευτικού του φροντιστηρίου μας είναι η αγάπη για τους νέους. Είναι αυτή που τους κάνει να ταυτίζονται με το μαθητή, να θεωρούν προσωπικό στοίχημα την επίτευξη των στόχων του, να διεισδύουν στον ψυχισμό του, να καταφέρνουν να τον εμπνεύσουν. 

Έτσι, εύκολα μπορούν:

  1. να ανακαλύπτουν τα όρια των δυνατοτήτων του
  2. να τον βοηθούν να θέτει υψηλούς στόχους
  3. να συνδράμουν στην ισχυροποίηση της αυτοπεποίθησής του
  4. να ενισχύουν τη θέλησή του για επιτυχία
  5. να τον πείσουν πως για την επιτυχία θα χρειαστεί κριτική σκέψη και όχι στείρα απομνημόνευση
  6. να τον κάνουν να πιστέψει ότι η αύξηση του χρόνου μελέτης δεν είναι κάτι το ανέφικτο!

Οι μαθητές του Φροντιστηρίου που φοίτησαν όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και αυτοί που είναι τώρα μαζί μας, δεν είναι αμέτοχοι στη διαμόρφωση του υπάρχοντος δυναμικού. Το φροντιστήριο, μέσα από τη διαδικασία της εσωτερικής του αξιολόγησης, τους έδωσε το δικαίωμα να συναποφασίζουν για την πορεία του κάθε εκπαιδευτικού και με τις παρατηρήσεις τους να βοηθούν στη συνεχή τους βελτίωση.
Γι' αυτό σήμερα είμαστε σίγουροι ότι η φοίτηση στα φροντιστήρια ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ εξασφαλίζει στο μαθητή τη συνεργασία με μια από τις καλύτερες ομάδες εκπαιδευτικών στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.