Αλιμπινίσης

Μέσα Διδασκαλίας

Πίσω

Σύμφωνα με διεθνείς και εγχώριες μελέτες, η συγκέντρωση των μαθητών, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, απαιτεί συνεχή εναλλαγή στο ρυθμό της παράδοσης, συμμετοχή του μαθητή, διαδραστικότητα, εναλλαγή εικόνων. Εκτός από τον εκπαιδευτικό που κινεί τα νήματα όντας η ψυχή της τάξης,  τα κατάλληλα μέσα διδασκαλίας θα βοηθήσουν, ώστε η διαδικασία να ακολουθεί πιστά τα βήματα των παραπάνω μελετών.

Στο φροντιστήριό μας η παράδοση αρχικά γίνεται με συνδυασμό πίνακα και ειδικά διαμορφωμένου τραπεζιού. Πιο συγκεκριμένα, οι υποδειγματικές ασκήσεις- θεωρητικές αναλύσεις παραδίδονται με τη χρήση του πίνακα, ενώ οι ασκήσεις εμπέδωσης της ύλης, στις οποίες χρειάζεται εξατομικευμένη βοήθεια από τον καθηγητή, λύνονται από τους μαθητές στα ειδικά διαμορφωμένα τραπέζια. Διαδραστικοί πίνακες και προτζέκτορες τρίτης γενιάς χρησιμοποιούνται σε σημεία όπου η κατανόηση της ύλης απαιτεί τη χρήση διαδραστικής εικόνας.

Τα φροντιστήρια ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ ακολουθώντας τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες στο χώρο της εκπαίδευσης χρησιμοποιούν και νέους πρωτότυπους τρόπους που ολοκληρώνουν μια σύγχρονη υποδειγματική διδασκαλία.
Κοντά μας θα τους ανακαλύψετε!