Αλιμπινίσης

Επικοινωνία με Γονείς

Πίσω

Συμμεριζόμαστε απόλυτα την αγωνία των γονέων - κηδεμόνων σχετικά με την πορεία των παιδιών τους. Γι’ αυτό το λόγο και φροντίζουμε για τη συνεχή ενημέρωσή τους από τους διδάσκοντες, την ειδική ομάδα εργασίας και τη Διεύθυνση του φροντιστηρίου. Ο γονέας μπορεί να ενημερώνεται με τους εξής τρόπους από το φροντιστήριό μας:

  1. Στις προκαθορισμένες υποχρεωτικές συγκεντρώσεις γονέων παρουσία όλου του εκπαιδευτικού δυναμικού και της διεύθυνσης.
  2. Όσες φορές επιθυμεί, εκτός των προγραμματισμένων υποχρεωτικών συγκεντρώσεων, έπειτα από ενημέρωση του υπεύθυνου γενικής προόδου μαθητών, ο οποίος και συντονίζει τις λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της ενημέρωσης (τηλέφωνα, καθορισμός ραντεβού κ.τ.λ)

Σε περίπτωση σοβαρών αποκλίσεων από το στόχο που έχει θέσει ο μαθητής στους καθηγητές του και στη διεύθυνση, ακολουθείται ειδική διαδικασία ενημέρωσης.

Έτσι, η πραγματοποίηση συνέλευσης των καθηγητών, που κάνουν μάθημα στο συγκεκριμένο μαθητή, με τον υπεύθυνο γενικής προόδου των μαθημάτων είναι άμεση. Στόχος της συνέλευσης η εύρεση του τρόπου αντιμετώπισης του προβλήματος και η γρήγορη προώθηση των όποιων αποφάσεων στη διεύθυνση, η οποία θα πάρει και τις τελικές αποφάσεις. Η τελική ενημέρωση του γονέα για το μαθητή είναι άμεση και τα όσα συμφωνηθούν θα πρέπει να τηρηθούν και από τις δυο πλευρές.

Συνεπώς, είναι σαφές ότι το φροντιστήριό μας θα κάνει το παν για τη συχνή, ειλικρινή και ολοκληρωμένη περιγραφή της πραγματικότητας, ώστε και οι μαθητές, αλλά και οι γονείς τους να έχουν μια πλήρη εικόνα και να μην αποπροσανατολίζονται με υποσχέσεις μη πραγματοποιήσιμες. Παράλληλα, η άμεση ενημέρωση των γονέων για ενδεχόμενη απουσία των μαθητών από τα μαθήματα θεωρείται δεδομένη. Έτσι, κάθε γονέας αισθάνεται, εκτός των άλλων, ασφάλεια για τις ώρες που μας εμπιστεύεται το παιδί του.

Πιστεύουμε ότι ένας σωστά ενημερωμένος γονέας αποτελεί βασικό μοχλό για την επιτυχία του παιδιού του.