Αλιμπινίσης

Επαγγελματικός προσανατολισμός

Πίσω

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η σωστή καθοδήγηση αποτελούν πολύ σημαντικές συνιστώσες στη διαδικασία επιλογής επαγγέλματος για κάθε νέο. Σε μια κρίσιμη ηλικία και υπό το άγχος των εξετάσεων, ο μαθητής μπορεί μόνο με την αρωγή των ειδικών να ανακαλύψει τις ικανότητες και τις προτιμήσεις του, ώστε να επιλέξει τη σωστή επαγγελματική κατεύθυνση που θα τον αντιπροσωπεύει, αλλά και θα έχει ανταπόκριση στην αγορά εργασίας.
Το φροντιστήριό μας, σε συνεργασία με εξειδικευμένα κέντρα επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής ακολουθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα, με στόχο να βοηθήσει τους μαθητές του στη λήψη εξαιρετικά κρίσιμων αποφάσεων που θα επηρεάσουν το μέλλον τους.
Αρχικά, ο μαθητής θα κληθεί να απαντήσει, σε ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις, σε ένα πλήθος ερωτήσεων, που στόχο έχουν να αποτελέσουν μια βάση δεδομένων στην οποία θα στηριχτούν έμπειροι επιστήμονες που θα διερευνήσουν και θα αναλύσουν σε βάθος:

  1. Τις κλίσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες του μαθητή
  2. Τις επιθυμίες, τα όνειρα, τα ενδιαφέροντα, τις προτιμήσεις του
  3. Τους στόχους, τα ιδανικά, τα πιστεύω, τις κοινωνικές και επαγγελματικές αξίες τις οποίες πρεσβεύει και είναι πρόθυμος να ακολουθήσει

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας δίνονται γραπτώς στο μαθητή και το γονέα και εξηγούνται οι όποιες ερωτήσεις προκύπτουν από ειδικό συνεργάτη μας. Στη συνέχεια ο μαθητής, εάν το επιθυμεί, μπορεί να ζητήσει και δεύτερο στάδιο μελέτης, με σκοπό τη διερεύνηση και των ψυχικών του δυνατοτήτων, την ικανότητα διαχείρισης του άγχους σε δύσκολες καταστάσεις, τη δυνατότητα ανάληψης ρίσκου κ.ά, που τελικό στόχο θα έχουν τη συνολική εκτίμηση της προσωπικότητάς του.

Τέλος, η εμπειρία καθηγητών και διεύθυνσης στην επιλογή κατεύθυνσης, που προέρχεται από τη συσσωρευμένη γνώση σχετικά με το τι έπραξαν χιλιάδες παλαιοί μαθητές μας, οι οποίοι είχαν να αντιμετωπίσουν τις ίδιες ανησυχίες και σήμερα είναι φοιτητές, επιστήμονες, επαγγελματίες, έρχεται να προστεθεί σε μια συνεχή προσπάθεια εύρεσης της ιδανικής επιλογής, η οποία θα συνεχίζεται έως και την τελευταία στιγμή της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού.