Αλιμπινίσης

Ενημέρωση συστήματος σχολών

Πίσω

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία ενός υποψήφιου στις ανώτερες και ανώτατες σχολές είναι η γνώση του συστήματος πρόσβασης στο οποίο θα συμμετάσχει, καθώς και των δυνατοτήτων - επιλογών που δίνονται σε αυτόν. Γι’ αυτό το λόγο φροντίζουμε οι μαθητές μας να ενημερώνονται με ειδικά σεμινάρια και συναντήσεις με τους υπεύθυνους επαγγελματικού προσανατολισμού του φροντιστηρίου μας σχετικά με το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα και τις επιλογές σχολών που προκύπτουν σε αυτό.

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές μας ενημερώνονται:

  1. Για την έννοια, το σκοπό και τη φιλοσοφία του «Νέου Λυκείου», καθώς και τη σημασία της Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
  2. Για τη διάρθρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων Α΄, Β΄, Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
  3. Για τον τρόπο αξιολόγησης των γραπτών προαγωγικών εξετάσεων στην Α΄ και Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
  4. Για τη διαδικασία διεξαγωγής των ενδοσχολικών απολυτηρίων εξετάσεων της Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
  5. Για τον τρόπο υπολογισμού του Βαθμού Προαγωγής και Απόλυσης (Β.Π.Α)
  6. Για τον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των αποφοίτων του Γενικού Λυκείου
  7. Για τις ομάδες μαθημάτων προσανατολισμού, καθώς και για τα Επιστημονικά Πεδία Εξειδίκευσης κ.τ.λ.

Έτσι, ο μαθητής και ο γονέας του γνωρίζουν έγκαιρα τις εξελίξεις στο δυναμικό χώρο της παιδείας και μπορούν υπεύθυνα να δρομολογούν τις όποιες αποφάσεις τους.