Αλιμπινίσης

Έκτακτα Μαθήματα

Πίσω

Τo πρόγραμμα σπουδών του φροντιστηρίου έχει αποδείξει διαχρονικά ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών όλων των κατηγοριών. Παράλληλα όμως, για να καλύψουμε και ακραίες περιπτώσεις αδυναμιών στην εφαρμογή του οποιουδήποτε σταθερού προγράμματος ήμασταν οι πρώτοι που εισαγάγαμε πριν αρκετά χρόνια την έννοια του έκτακτου μαθήματος στη φροντιστηριακή εκπαίδευση.

Τα έκτακτα αποτελούν επιπλέον ώρες μαθήματος, πέραν του κανονικού εβδομαδιαίου ωραρίου, και γίνονται σε συνεννόηση μαθητή - καθηγητή. Μπορούν να γίνονται είτε σε ατομικό επίπεδο είτε σε ομαδικό (αν ο καθηγητής το αποφασίσει). Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικούς λόγους για την πραγματοποίησή τους:

α. Να γίνει επανάληψη της ύλης, ώστε να τονωθεί η αυτοπεποίθηση του μαθητή λίγο πριν από το διαγώνισμα στο σχολείο.
β. Να καλυφθούν κενά προηγούμενων τάξεων που δυσκολεύουν την παρακολούθηση της τρέχουσας ύλης.
γ. Να δοθεί επιπλέον χρόνος στους συναδέλφους καθηγητές να κάνουν το "κάτι παραπάνω", όταν οι μαθητές τους το χρειάζονται.

Βασική μας μέριμνα είναι να νιώθει ο μαθητής ότι το φροντιστήριο θα είναι πάντα δίπλα του και θα του προσφέρει πλήρη στήριξη και ενίσχυση της προσπάθειάς του, όταν το χρειαστεί.
Τα έκτακτα μαθήματα προσφέρονται στους μαθητές μας δωρεάν.