Αλιμπινίσης

Διαγωνίσματα

Πίσω

Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις απαιτεί , όπως έχουμε ήδη εξηγήσει α) άριστη γνώση της εξεταστέας ύλης, β) καθαρή και κριτική σκέψη, γ) ψυχολογική ηρεμία, αλλά και δ) εξοικείωση με τις συνθήκες των πανελληνίων εξετάσεων. Με απλά λόγια θα πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής τι θα του συμβεί στις 3 ώρες του διαγωνίσματος την ημέρα της πανελλαδικής εξέτασης.

Τα φροντιστήρια ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ έχουν καθιερώσει κάθε Κυριακή τη διεξαγωγή τρίωρων διαγωνισμάτων προσομοίωσης των πανελλαδικών εξετάσεων. Τα θέματα του εκάστοτε διαγωνίσματος, η έκτασή τους, και ο βαθμός δυσκολίας τους καθορίζονται από το συμβούλιο καθηγητών του αντίστοιχου επιστημονικού κλάδου. Στοχεύουμε, με συνεχείς και εκτενείς ελέγχους, τα διαγωνίσματά μας να είναι μια πραγματική προσομοίωση των πανελλαδικών εξετάσεων, χωρίς λάθη και ανακρίβειες. Τα θέματα των διαγωνισμάτων μας είναι κοινά για όλους τους μαθητές, όπως και στις πανελλαδικές εξετάσεις, ενώ η κλιμακωτή διαβάθμιση στη δυσκολία τους, διαφοροποιεί τα αποτελέσματα ανάλογα με το πραγματικό επίπεδο του μαθητή.

Έτσι, τα διαγωνίσματά μας δεν έχουν σκοπό με απλά και εύκολα θέματα να αποπροσανατολίζουν γονείς και μαθητές από την πραγματικότητα. Αντίθετα, δίνουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα του επιπέδου και των ικανοτήτων του μαθητή, τη χρονική στιγμή που διενεργείται το διαγώνισμα. Η παρουσία, λοιπόν, των μαθητών στα διαγωνίσματα θεωρείται υποχρεωτική, καθώς ο καθηγητής δεν μπορεί να έχει ολοκληρωμένη άποψη για το μαθητή του μόνο από προφορικούς ελέγχους. Η δικαιολογημένη απουσία ενός μαθητή από το διαγώνισμα δε σημαίνει ότι ο ίδιος δε θα το γράψει ποτέ, καθώς το τμήμα προγραμματισμού διαγωνισμάτων θα του ορίσει νέα ημερομηνία εξέτασης.

Ως εκ τούτου, όλοι οι μαθητές θα έχουν ελεγχθεί στη συγκεκριμένη ύλη, ώστε το φροντιστήριο να διαμορφώνει ολοκληρωμένη άποψη για να καθοδηγεί το μαθητή και να ενημερώνει το γονέα. Ο στόχος αυτών των τρίωρων διαγωνισμάτων προσομοίωσης, εκτός του ότι καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα των επαναλήψεων, είναι να βοηθήσουν το μαθητή να αναπτύξει καλύτερη τεχνική για τη διαχείριση:

  • του χρόνου,
  • του βαθμού συγκέντρωσης για 3 ώρες,
  • της ψυχολογικής ηρεμίας,
  • της υπομονής στο διαρκή έλεγχο του γραπτού μέχρι και το τελευταίο λεπτό της εξέτασης.

Τα γραπτά διορθώνονται άμεσα, προσεκτικά και αναλυτικά, ώστε οι μαθητές μας να αφομοιώνουν τα λάθη τους και να αυξάνουν την προσπάθειά τους. Έτσι και αυτά με τη σειρά τους αποτελούν ουσιαστικά τον καθρέπτη της προόδου του μαθητή κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Είναι διαπιστωμένο ότι δεν μπορεί ένας μαθητής να διαπρέψει στις εξετάσεις όταν οι βαθμολογίες του στα γραπτά του φροντιστηρίου είναι χαμηλές.

Τα διαγωνίσματα του φροντιστηρίου μας είναι ο καθρέπτης της εικόνας του κάθε υποψηφίου.