Αλιμπινίσης

Αναγνωστήριο Βιβλιοθήκη

Πίσω
Αναγνωστήριο Βιβλιοθήκη

Στο φροντιστήριό μας, η σοβαρή επένδυση στην ποιότητα των υπηρεσιών είναι μονόδρομος στην προσπάθειά μας να κρατηθούμε στην κορυφή.

Τελευταία απόδειξη αποτελεί η δημιουργία ενός χώρου ειδικών δραστηριοτήτων για τους μαθητές μας, κάτι καινοτόμο στο χώρο της εκπαίδευσης και φυσικά μελετημένο και εγκεκριμένο από ειδικούς. Ο χώρος αυτός επιτηρείται μόνιμα από συνεργάτες μας, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι σε κάθε ερώτηση - επεξήγηση που μπορεί να προκύψει, και προσφέρει στους μαθητές μας:

  1. Δυνατότητα συγκεντρωμένης μελέτης στο χρόνο που εκείνοι επιθυμούν
  2. Άρτια ενημερωμένη βιβλιοθήκη, εξοπλισμένη με όλες τις εκδόσεις που έχουν σχέση με την ύλη της μέσης και ανώτερης εκπαίδευσης
  3. Δυνατότητα διεκπεραίωσης ομαδικών εργασιών, όταν αυτό τους ζητηθεί, είτε από το σχολείο είτε από το φροντιστήριο
  4. Ειδικό χώρο επαγγελματικού προσανατολισμού
  5. Χώρο δημιουργικής αναψυχής στα διαλείμματα


Η ευχαρίστηση των μαθητών μας, καθώς βιώνουν το διαφορετικό, εμπνέει τη δημιουργική ομάδα των επιστημόνων μας να σχεδιάζει το επόμενο βήμα.