Αλιμπινίσης

Νέο Σύστημα - Απόφοιτοι

Πίσω

Επιστήμες Υγείας & Ζωής

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΦΥΣΙΚΗ 6
ΧΗΜΕΙΑ 4
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 4
ΕΚΘΕΣΗ 2

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ Ε.Π.Ε.

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ/ΣΜΟΥ 4
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2

Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΑΡΧΑΙΑ 8
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 4
ΙΣΤΟΡΙΑ 4
ΕΚΘΕΣΗ 2

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ Ε.Π.Ε.

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ 4

Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6
ΦΥΣΙΚΗ 6
ΧΗΜΕΙΑ 4
ΕΚΘΕΣΗ 2

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ Ε.Π.Ε.

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ/ΣΜΟΥ 4

Επιστήμες Οικονομίας & Πληροφορικής

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 4
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 4
ΕΚΘΕΣΗ 2

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ Ε.Π.Ε.

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2