Αλιμπινίσης

Β' Λυκείου

Πίσω
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ε.Π.Ε.: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

1ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 1 2
ΕΚΘΕΣΗ 2

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2 2
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 3 2

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 4 2
ΙΣΤΟΡΙΑ 2
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 2

2ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 2
ΕΚΘΕΣΗ 2
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 4

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2

Ε.Π.Ε.: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

1ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 1 2
ΕΚΘΕΣΗ 2

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2 2
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 3 2

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 4 2
ΙΣΤΟΡΙΑ 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2
ΧΗΜΕΙΑ 2

2ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 2
ΕΚΘΕΣΗ 2
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 4

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ε.Π.Ε.: ΘΕΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

1ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ * 2
ΕΚΘΕΣΗ 2

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2
ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2
ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ * 2

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2

2ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 2
ΕΚΘΕΣΗ 2

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 4

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2

Ε.Π.Ε.: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΑΛΓΕΒΡΑ 4
ΕΚΘΕΣΗ 2

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 2

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2
ΧΗΜΕΙΑ 2

2ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 2
ΕΚΘΕΣΗ 2

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 4

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2

Ε.Π.Ε.: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

1ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ* 2
ΕΚΘΕΣΗ 2

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2
ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2
ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ * 2

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2

2ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 2
ΕΚΘΕΣΗ 2

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 4

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2