Αλιμπινίσης

Παλαιό Σύστημα - Απόφοιτοι

Πίσω

Θετική Κατεύθυνση

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6
ΦΥΣΙΚΗ 6
ΧΗΜΕΙΑ 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΕΚΘΕΣΗ 2

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2
ΙΣΤΟΡΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2

7ο ΜΑΘΗΜΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2

Θεωρητική Κατεύθυνση

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΑΡΧΑΙΑ 6
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΙΣΤΟΡΙΑ 2

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΕΚΘΕΣΗ 2

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2
ΙΣΤΟΡΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2

7ο ΜΑΘΗΜΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2

Τεχνολογική Κατεύθυνση, Κύκλος Ι

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6
ΦΥΣΙΚΗ 6
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 4
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 2

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΕΚΘΕΣΗ 2

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2
ΙΣΤΟΡΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2

7ο ΜΑΘΗΜΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2

Τεχνολογική Κατεύθυνση, Κύκλος ΙΙ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6
ΦΥΣΙΚΗ 6
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 0/2

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΕΚΘΕΣΗ 2

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2
ΙΣΤΟΡΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2

7ο ΜΑΘΗΜΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2