Αλιμπινίσης

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων για τα Πρότυπα Γυμνάσια

Πίσω
Τετάρτη 28 Ιούνιος 2017

Ανακοινώθηκε σήμερα η σειρά κατάταξης των υποψήφιων μαθητών στα πρότυπα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2017-18. Τα αποτελέσματα είναι ανακοινωμένα στην ιστοσελίδα κάθε σχολείου καθώς και στα κτίρια των σχολείων.